Soustřeďte se na klíčové cíle vašeho podnikání a odpoutejte se od papírování!

V dnešní době se společnosti setkávají s trendem rostoucího počtu dokumentů. Každým rokem přibývají ve společnosti stovky, tisíce nebo statisíce dokumentů, které je nutné zpracovávat nebo uchovávat. Uživatelé se denně ocitají v záplavě informací a dat v podobě e mailů, datových souborů, faktur, prezentací, reportů…. Nestrukturované informace jsou často uloženy v různorodých datových úložištích, což je z hlediska vyhledávání a správy časově náročné, brání transparentnosti, a může to způsobit zpoždění v důležitých rozhodnutích.

KASRO navrhuje optimalizovat způsob práce s vašimi dokumenty a samotné podnikové procesy zavedením služeb správy podnikového obsahu (ECM). V rámci našeho ECM přístupu analyzujeme náročné pracovní postupy práce s dokumenty a navrhujeme jejich optimalizaci. Zavádíme přesná řešení šitá na míru včetně infrastruktury.

Jádrem nabídky v našem ECM portfoliu je Dokumentové řešení (DMS) šité na míru potřebám vaší organizace. DMS poskytuje kompletní end-to-end kontrolu nad tokem informací s bezešvou integrací do vašich CRM a ERP systémů.

Systémy, které implementuje KASRO se také umí přizpůsobit vašim potřebám. Můžete je provozovat přímo na vašich serverech ve vaší společnosti, nebo je můžeme provozovat v Cloudu. V případě Cloudu vám tak odpadnou starosti spojené se správou serverů a potřebné infrastruktury a stejně tak nákladů potřebných na provoz HW a i SW.

tomto dokumentu si můžete projít příklady použití DMS v různých oblastech.

CRM (Customer Relationship Management) představuje strategii či podnikatelský přístup, který pomáhá získat, starat se a komunikovat se zákazníky a udržovat s nimi dlouhodobé vztahy. Naším řešením v oblasti vztahů se zákazníky je Microsoft Dynamics:

  • Microsoft Dynamics CRM
  • Microsoft Dynamics CRM online
  • Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics CRM

Zvyšte produktivitu vaší firmy

Aplikace Microsoft® Office v kombinaci s moderním CRM řešením přispějí ke zvýšení účinnosti marketingových iniciativ, objemu prodeje i kvality interakce s vašimi zákazníky. Systém Microsoft Dynamics® CRM zpřístupňuje informace o zákaznících ve známém prostředí aplikace Microsoft Outlook®, což pomáhá k urychlení přijetí nového systému zaměstnanci a přináší rychleji požadované výsledky.

CRM řešení od Microsoftu je:  

  • Známé – software, jehož přínosy uživatelům spočívají v přirozeném, produktivním a informativním prostředí.  
  • Inteligentní – nástroje pro analýzu v reálném čase a optimalizované podnikové procesy podporují kvalifikované rozhodování a operativní efektivitu.  
  • Propojené – propojuje uživatele, procesy i ekosystémy, takže firmy mohou maximalizovat hodnotu existujících vztahů a systémů.

Aby byla firma dynamičtější

Marketing: Maximalizace hodnoty marketingových výdajů

Microsoft Dynamics CRM dokáže zvýšit účinnost marketingových aktivit organizace. Marketingoví specialisté získají flexibilní nástroje pro segmentaci,

jednodušší správu kampaní, intuitivní sledování reakcí a užitečné analytické nástroje. To vše přispěje ke zvýšení efektivity vašich marketingových investic.

Prodej: Větší počet zakázek

Díky Microsoft Dynamics CRM budete moci věnovat více času prodeji a méně administrativě. Získáte plný přehled o zakázkách od prvního kontaktu až po úhradu faktury, nástroje pro sledování potenciálních zákazníků a zakázek, optimalizaci schvalovacího procesu a předpovědi prodeje v reálném čase. Tím zvýšíte objem prodejů i konečnou hodnotu kontraktů.

Služby zákazníkům: Spokojenější zákazníci

Microsoft Dynamics CRM vám umožní poskytovat zákazníkům kvalitnější služby, které přispějí k jejich vyšší spokojenosti. Nástroje zjednodušující správu případů, automatizované eskalace a lepší sdílení znalostí podporují efektivnější správu zákaznických požadavků a zároveň přispívají ke snížení servisních nákladů.

Rozšířené CRM (xRM): Optimalizace všech vztahů

Flexibilita a rozšiřitelnost jsou základními vlastnostmi Microsoft Dynamics CRM, a proto lze pomocí tohoto systému maximalizovat hodnotu všech vnějších vztahů firmy. Přímo v systému Microsoft Dynamics CRM lze rychle vyvíjet vlastní firemní aplikace a oborová řešení bez kompromisů v oblasti funkčnosti, rozpočtu, a termínu dokončení.

Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM Online představuje výkonné, avšak zároveň snadno použitelné CRM řešení poskytované přes Internet, takže organizace je mohou začít používat rychle a nákladově velmi efektivně. Dokáže přitom splnit specifické potřeby každého podniku. Systém Microsoft Dynamics CRM Online zpřístupňuje prostřednictvím ucelené sady funkcí pro marketing, prodej a servis informace o zákaznících ve známém prostředí aplikace Microsoft Outlook®, což pomáhá k urychlení přijetí nového produktu zaměstnanci a přináší okamžitě požadované výsledky.

Maximalizujte své investice do marketingu

Zvyšte efektivitu marketingových investic, identifikujte příležitosti a sledujte klíčové ukazatele výkonu (KPI) pomocí intuitivních nástrojů pro segmentaci, výkonných funkcí pro řízení kampaní a užitečných marketingových analýz. Efektivněji plánujte, realizujte a sledujte kampaně prostřednictvím marketingových pracovních postupů, které snižují náročnost ručně prováděných úkolů. Microsoft Dynamics CRM Online pomáhá získat přístup ke správným informacím a poskytnout je efektivně marketingovým týmům a cílovým skupinám v každé fázi probíhající kampaně.

Věnujte více času prodeji

Optimalizujte prodejní procesy a poskytněte svému obchodnímu týmu možnost uceleného pohledu na data o zákaznících a zakázkách. Zvyšte míru uzavřených obchodů prostřednictvím užitečných přehledů a nástrojů, které vám pomohou prodávat produkty, o něž mají zákazníci zájem. Věnujte svůj čas prodejním aktivitám, a ne administrativě. Inteligentní sledování komunikace, automatizace pracovních postupů a výkonné nástroje omezí objem ručně zadávaných dat. Usnadněte přijetí řešení díky nativnímu prostředí aplikace Office Outlook a transparentní integraci s produkty Microsoft Office. Zlepšete přehled o chodu podniku a podpořte informovanější rozhodování pomocí integrovaných řídicích panelů, předdefinovaných sestav a automatizovaného sledování prodejních předpovědí.

Poskytujte špičkové zákaznické služby

Zpřístupněte specialistům zákaznické podpory úplnou historii jednotlivých případů a zákaznických dat, aby mohli poskytovat konzistentní služby, které zvýší loajalitu zákazníků a z dlouhodobého hlediska zvýší ziskovost. Využijte výhod flexibilního plánování služeb a možností znalostní báze k rychlému zpřístupnění potřebných materiálů a následnému rychlému řešení problémů. Microsoft Dynamics CRM Online představuje ucelené řešení pro zákaznické služby a podporu se známým uživatelským rozhraním aplikace Microsoft Office Outlook, které je možné snadno přizpůsobit specifickým potřebám konkrétního poskytovatele zákaznických služeb.

Microsoft Dynamics NAV

Umožněte pracovníkům své organizace být úspěšnými a vybavte je informačním systémem Microsoft Dynamics NAV – integrovaným a přizpůsobitelným řešením pro řízení firemních procesů. Microsoft Dynamics NAV vám pomůže zjednodušit a urychlit specializované procesy. Umožní vám získat dokonalý přehled prostřednictvím široké škály reportů a obchodních analýz a propojí vaše zaměstnance, zákazníky i partnery napříč celým globálním trhem.
Microsoft Dynamics NAV lze přizpůsobit vašemu podnikání, provázat ho s již existujícími systémy a rozšířit tak, aby plnil potřeby vašeho odvětví. Microsoft Dynamics NAV navíc spolupracuje a funguje stejně jako ostatní produkty a technologie společnosti Microsoft, které vaši lidé již používají. Tím přispívá k bezproblémové implementaci systému a minimalizaci nároků na školení. Microsoft Dynamics NAV představuje řešení, které vašemu podniku pomůže být vysoce konkurenceschopným.
Svou flexibilitou a jednoduchostí použití nabízí Microsoft Dynamics NAV uživatelské prostředí, které je přizpůsobené na míru jednotlivým pracovním rolím ve vaší organizaci. Pomáhá tak lidem pracovat produktivně, činit spolehlivá rozhodnutí a rychle reagovat na nové příležitosti na trhu.

Zvolte řešení, které odpovídá velikosti a potřebám vaší firmy

Microsoft Dynamics NAV se může vyvíjet společně s vaší firmou po celou dobu její existence. Flexibilní jádro, nákladově efektivní licencování a možnosti

podpory vám umožňují zvolit si řešení, které bude pro vaši organizaci nejvýhodnější, a to při zachování možnosti toto řešení v budoucnu upravovat tak, jak se budou vyvíjet potřeby vaší společnosti. Nasazení v několika fázích a bohaté standardní funkce za nízkou vstupní cenu pomáhají maximalizovat hodnotu vaší investice. Podpora, školení, doporučené postupy a aktualizace produktu pak umožňují zvyšovat produktivitu celé vaší firmy.

Získejte přehled potřebný pro spolehlivé rozhodování

Využijte snadného přístupu k datům, která jsou vždy aktuální, a analyzujte všechny aspekty vašich činností: jednotlivé transakce, klíčové ukazatele výkonnosti, trendy a příležitosti k růstu. Široká škála možností pro vytváření sestav a analytické nástroje dávají lidem na všech úrovních vaší organizace prostředky k získání a analýze dat, generování a sdílení reportů nebo jejich exportování do aplikace Microsoft Office Excel® k dodatečnému zpracování nebo grafické prezentaci.

Zvyšte propojitelnost a znásobte výkonnost svého řešení

Výkonná Microsoft vývojová platforma zajišťuje snadnou integrovatelnost řešení Microsoft Dynamics NAV se stávajícími systémy a umožňuje sdílení dat s jinými aplikacemi a prostřednictvím internetu.

Partneři

Logo Konica Minolta Logo Develop Logo Kyocera Logo KIP
Logo Ricoh Logo Canon Logo HP