Krok za krokem zformujeme řešení přizpůsobené specifikům Vaší práce. Analýza současného stavu a propracovaná strategie postupu vedou k tomu, aby navržené řešení odpovídalo Vašim potřebám.

Využijte naši analýzu tiskových nákladů OPS (Optimized Print Services). Díky této důkladné analýze společně zjistíme:

 • optimální tisková a kopírovací zařízení
 • systém (kompletní) správy těchto zařízení
 • financování tiskového řešení
 • optimální náklady

All-in koncepce - Služba OPS je založena na komplexním pojetí konzultace. KASRO OPS analýza přináší příležitost pro razantní zvýšení efektivity tiskového systému. K dosažení tohoto cíle předkládá OPS návrh na optimální nastavení systému, procesů a zvolených služeb spolu s kalkulací nákladů na výtisk stránky zahrnující pořízení, údržbu, servis a spotřební materiál.

1. Úvodní rozhovor

 • představení služby Kasro OPS
 • nezávazná informace o hlavních výhodách optimalizace tisku
 • možnost prezentace vzorové analýzy pro praktickou představu
 • v případě zájmu zahájení analýzy současného tiskového řešení
 • určení základních potřeb a požadavků při práci s tiskovinami
 • plán časového harmonogramu analýzy

2. Detailní analýza a zjištění možných úspor

 • fyzická analýza aktuálního tiskového řešení, celkových nákladů na tisk i jejich složek
 • posouzení stavu a vytíženost tiskových zařízení
 • předběžné stanovení rezerv a možností úspor
 • zjišťování skutečných potřeb uživatelů

3. Konzultace návrhu a specifikace představ klienta

 • seznámení klienta s výsledky analýzy
 • porovnání výsledků s konkrétními požadavky a potřebami
 • prezentace prvotního návrhu
 • projednání všech oblastí, do kterých se promítne nové optimální řešení tiskového systému, včetně nových, dosud neužívaných služeb

4. Vypracování optimálního návrhu tiskového systému

 • návrh optimálního řešení tiskového systému, který bude vycházet z možností současného tiskového řešení a zároveň zohlední všechny požadavky klienta
 • přesné vyčíslení tiskových nákladů
 • seznam a rozmístění vhodných tiskových zařízení
 • postup a časový harmonogram implementace nového tiskového systému

5. Prezentace optimálního řešení a jeho efektů

 • detailní seznámení s optimálním řešením tiskového systému
 • vyčíslení úspor i dalších přínosů včetně zefektivnění pracovních postupů
 • zjednodušení správy a zvýšení bezpečnosti tisku
 • prezentace zjištěných závěrů ohledně současného stavu a návrhů na optimalizaci systému
 • seznámení s efektivním tiskovým systémem včetně optimálního systému financování

6. Implementace optimálního tiskového systému

 • implementace nového tiskového systému ve sjednaném režimu
 • efektivní zaškolení vybraných pracovníků
 • nabídka dalších flexibilních možností budoucí spolupráce

Jednou ze zajímavých služeb firmy Kasro pro pohodlné ovládání tiskového stroje je produkt SafeQ.

Partneři

Logo Konica Minolta Logo Develop Logo Kyocera Logo KIP
Logo Ricoh Logo Canon Logo HP