Ikona tiskárny

„Maintenance of IT is our specialization.“

maintanance of net and IS without worries
optimalization of cost for running
non-problem running of information system
full support of users

We can advise You

Leave your contact, we will call you with suitable solution.

Arrange on-line

Would you like to reduce your cost? Call us.

+420 482 710 333

The way of cooperation at maintanance of IT

Ikona auditu
Audit
Show more

1. Audit

Audit představuje důkladnou analýzu současného stavu informačních technologií, kterými klient disponuje. Hodnotí se hardwarové a softwarové vybavení, sestavení sítě, organizace dat a mnoho dalších aspektů. Audit probíhá zhruba 1 až 3 měsíce (podle počtu PC a velikosti sítě). Výstupem je zpráva o stavu sítě a doporučení nápravných opatření s návrhem řešení.

Audit se skládá z úvodního rozhovoru s klientem, kde zkonzultujeme současný stav a klient specifikuje své požadavky na zlepšení správy IT. Dále určíme časový harmonogram analýzy.

Při samotné analýze provádíme:

 • evidenci informačních technologií sestávající z evidence hardwaru (HW), programového vybavení počítačů (SW) a síťových komponentů (NET)
 • kontrolu platnosti licencí SW
 • kontrolu aktivních prvků
 • zhodnocení průchodnosti počítačové sítě
 • zhodnocení struktury a organizace dat na serverech, efektivity práce v síti
 • evidenci problémů s počítači a příslušenstvím uživatelů (tiskárny, skenery a další periferie).

Na konci auditu seznámíme klienta s výsledky analýzy a navrhneme konkrétní strategii správy IT. Po odsouhlasení provedené analýzy si klient vybere vhodné financování a pak už následuje samotná správa IT.

Máte-li zájem o další informace nebo nezávaznou návštěvu našeho specialisty, prosím neváhejte a kontaktujte nás.

Ikona návrhu strategie
Suggestion of strategy
Show more

2. Návrh strategie správy

Po auditu projednáme další spolupráci a společně domluvíme koncepci správy IT. Strategie bude zaměřena na několik oblastí správy IT:

 • správa hardwaru a softwaru
 • správa počítačové sítě
 • další volitelné služby jako jsou poradenství v oblasti IT nebo zaškolení zaměstnanců

Následujícím důležitým aspektem k projednání je volba financování IT.  

Ikona možnosti financování
Payment possibilities
Show more

3. Možnosti financování

Nabízíme širokou paletu finančních služeb, rádi Vám vypracujeme analýzu finančního řešení pro Vaši poptávku. Tým našich obchodních a ekonomických pracovníků je připraven pro Vás vypracovat ucelenou analýzu finančního řešení pořízení Vámi vybraných produktů z portfolia nabídky naší společnosti KASRO spol. s r.o.

Pronájem

 • fixní nájem na 36 – 72 měsíců
 • nulové pořizovací a servisní náklady
 • nepřetržitý provoz
 • nájem (paušál) zahrnuje pronájem HW, SW, licencí a případné další služby spojené s provozem zařízení (vyškolení, servis, údržba, monitoring …)
 • v případě opotřebení materiálu dostává zákazník náhradu

Outsourcing

 • minimalizuje pořizovací cenu zařízení (0 % až 100 % dle dohody) a odepisuje její zůstatkovou hodnotu v ceně za určenou jednotku (MB, MD)
 • platíte jen cenu za stanovenou jednotku bez měsíčního pronájmu
 • nulové servisní vícenáklady
 • cena za stanovenou jednotku zahrnuje pronájem HW, SW, licencí a případné další služby spojené s provozem zařízení (vyškolení, servis, údržba, monitoring …)
 • nepřetržitý provoz
 • v případě opotřebení materiálu dostává zákazník náhradu

 

Various services:

Maintenance of the net and servers
We ensure non-problematic running of your computer net and servers, configurate different net elements, next we implement and set up the newest services and technologies. We provide full IT support including expert consulting.
Show
Maintenance of HW and SW
We ensure to you complete maintenance of your hardware and software. Our services in this area includes maintenance, instalation and service of computers, possibly change broken components.
Show
Maintenance of information systems
Services and advisory from KASRO will help you to optimalize your processes and use information in full range. Our portfolio of services includes advising, implementation of infrastructure and maintenance of systems. You can full concentrate to your business with our support.
Show
On-line services
On-line services bring a wide range of advantages. We offer you wide portfolio of cloud services, which can make your business easier and effective. You can just choose from services which we offer.
Show

Partneři

Logo Konica Minolta Logo Develop Logo Kyocera Logo KIP
Logo Ricoh Logo Canon Logo HP